Lịch công tác

Thứ 2 (26/10/2020) Thứ 3 (27/10/2020) Thứ 4 (28/10/2020) Thứ 5 (29/10/2020) Thứ 6 (30/10/2020
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước
 • Chiều: Họp chi bộ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:  Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước
 • Chiều: Họp chi bộ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự Hội nghị trực tuyến Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND và Đại hội thi đua yêu nước
 • Chiều: Họp chi bộ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

X