Lịch công tác

Thứ 2 (227/2019) Thứ 3 (16237/2019) Thứ 4 (24/7/2019) Thứ 5 (25/7/2019) Thứ 6 (26/7/2019)
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc với Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác xét xử án dân sự tại Tòa án
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc với Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác xét xử án dân sự tại Tòa án
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc với Ban pháp chế HĐND huyện giám sát công tác xét xử án dân sự tại Tòa án
 • Sáng: xét xử vụ án dân sự
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
X