Lịch công tác

Thứ 2 (17/02/2019) Thứ 3 (18/02/2019) Thứ 4 (19/02/2020) Thứ 5 (20/01/2020) Thứ 6 (21/02/2020)
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hội nghị Huyện ủy
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Đi thẩm định tại Tân An
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Đi thẩm định
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:Dự Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

X