Lịch công tác

Thứ 2 (02/12/2019) Thứ 3 (03/11/2019) Thứ 4 (04/12/2019) Thứ 5 (05/12/2019) Thứ 6 (06/12/2019)
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Hội nghị tại TAND tỉnh
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Họp chi bộ
 • Sáng: Hội nghị tại TAND tỉnh
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng:làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Họp chi bộ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
X