Lịch công tác

Thứ 2 (29/6/2019) Thứ 3 (30/6/2020) Thứ 4 (01/7/2020) Thứ 5 (02/7/2020) Thứ 6 (03/7/2020
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Dự hội nghị tập huấn trực tuyến
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Dự hội nghị tập huấn trực tuyến
 • Chiều: Dự hội nghị tại UBND huyện
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại quan
 • Chiều: Làm việc tại quan
 • Họp Huyện ủy (Cả ngày)
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Dự hội nghị tập huấn trực tuyến
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Dự hội nghị tập huấn trực tuyến
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Đi xác minh tại Tân Bình
 • Chiều: Làm việc tại quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

X