Lịch công tác

Thứ 2 (14/10/2019) Thứ 3 (15/10/2019) Thứ 4 (16/10/2019) Thứ 5 (17/10/2019) Thứ 6 (18/10/2019)
Chánh án
Nguyễn Tiến Lãnh
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: 14-15h: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ
 • Sáng: Hội nghị tại TAND tỉnh.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: làm viejc tại cơ quan.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: làm việc tại cơ quan.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh án
Nguyễn Ngọc Thọ
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: 14-15h: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ
 • Sáng: Hội nghị tại TAND tỉnh.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thẩm Phán
Trần Thị Bích Ân
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: 14-15h: Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ
 • Sáng:Hội nghị tại TAND tỉnh.
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
 • Sáng: Làm việc tại cơ quan
 • Chiều: Làm việc tại cơ quan
X