Lịch xét xử

16tháng 17:30 sáng- 11:00 sángVụ Đánh bạc đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Văn May, Trần Đức Lựu, Trần Thanh, Hoàng Châu Bình, Nguyễn Vũ Tuấn19/2019/TLST-HS

X