Lịch xét xử

7tháng 57:30 sáng- 11:00 sángTrần Văn Nam - Tham ô tài sản

7tháng 51:30 chiều- 5:00 chiềuLê Minh Hải - Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

16tháng 57:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Đà - Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

X