tháng 5, 2019

16tháng 57:30 sáng- 11:00 sángNguyễn Văn Đà - Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Thời gian xét xử

(Thứ 5) 7:30 sáng - 11:00 sáng

Địa điểm

Hội trường xét xử TAND huyện Hiệp Đức

Khối phố An Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X