Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2014

Sáng ngày 10/02/2015, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2015, đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Trọng Tiến, Bí thư Bán cán sự Đảng – Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam; đồng chí Lê Văn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức và đồng chí Võ Trung Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TAND tỉnh Quảng Nam. Đại diện Văn phòng HĐND-UBND và các cơ quan khối Nội chính huyện Hiệp Đức; Lãnh đạo, Thẩm phán TAND cùng các đồng chí Hội thẩm nhân dân TAND huyện Hiệp Đức.

Qua báo cáo của đồng chí Nguyễn Tiến Lãnh – Chánh án TAND huyện Hiệp Đức tại Hội nghị, trong năm 2014, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức đã thụ lý, giải quyết, xét xử 132 vụ, việc các loại; còn lại 01 vụ; đạt tỷ lệ chung là 97,94%. So với năm 2013, thụ lý các loại án tăng 21 vụ; tổ chức xét xử lưu động hình sự 14 vụ, tranh chấp dân sự 02 vụ góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lãnh – Chánh án TAND huyện Hiệp Đức trình bày báo cáo tại Hội nghị

Mặc dù, số lượng các loại án tăng, nhiều vụ án có tính chất phức tạp nhưng Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức đã tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành, cán bộ, Thẩm phán, Thư ký nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, không có án bị cấp phúc thẩm hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Các khâu công tác thi hành án hình sự, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng pháp luật. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, kiện toàn, trình độ đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, thẩm phán, thư ký Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức ngày càng được nâng cao, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống trong sạch, lành mạnh, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; gương mẫu thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Tòa án và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức và đồng chí Trương Trọng Tiến – Bí thư Bán cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích công tác năm 2014 của TAND huyện Hiệp Đức đã đạt được và đề nghị Lãnh đạo TAND huyện Hiệp Đức tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 để chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và của Tòa án nhân dân như: Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lầm thứ XII, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh và góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trương Trọng Tiến – Bí thư Bán cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Trọng Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện kết luận của Chánh án TAND tối cao, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và Nghị quyết của huyện Hiệp Đức; Quyết định số 1253/2008/QĐ-TCCB của Chánh án TAND tối cao về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành TAND; Kế hoạch 426/KH-TA của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TAND;…đảm bảo gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp. Về công tác xét xử, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, nhất là các vụ án lớn, trọng điểm; đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý cho xã hội, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Đồng thời TAND huyện Hiệp Đức cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tổ chức thực hiện tốt 4 giải pháp đột phá đã được xác định, đó là:  Tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Tòa án.

Quang cảnh toàn buổi Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãnh – Chánh án Tòa án nhân dân Hiệp Đức đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức và đồng chí Trương Trọng Tiến, Bí thư Bán cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng thời tiếp thu và nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị này, TAND huyện Hiệp Đức đã tổ chức trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án của Chánh án TANDTC cho các đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức và đồng chí Võ Trung Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức; trao các danh hiệu khen thưởng năm 2014 cho tập thể, cá nhân và Hội thẩm TAND huyện Hiệp Đức.

Đồng chí Trương Trọng Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án của Chánh án TANDTC cho các đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức và đồng chí Võ Trung Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức
Đồng chí Lê Văn Hóa – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức trao cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Tòa án 9 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam của UBND tỉnh Quảng Nam cho TAND huyện Hiệp Đức
Đồng chí Trương Trọng Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam trao giấy khen của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam cho đồng chí Nguyễn Ngọc Thọ – Phó Chánh án TAND huyện Hiệp Đức, đồng chí Trần Thị Bích Ân – Thẩm phán TAND huyện Hiệp Đức cùng các HTND TAND huyện Hiệp Đức: Lê Minh Thông, Trần Đức Ngọc
Đồng chí Võ Trung Việt – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức trao giấy khen của UBND huyện Hiệp Đức cho đồng chí Trần Thị Bích Ân – Thẩm phán TAND huyện Hiệp Đức và các HTND TAND huyện Hiệp Đức: Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Huỳnh Lân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phạm tội do ghen tuông vô cớ

Vào ngày 01/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức mở phiên tòa sơ thẩm …

X