TAND tỉnh Quảng Nam: Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 17/6, TAND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2019, TAND tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể, nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại hệ thống TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam.
Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, tập thể tiến hành ký giao ước thi đua, xác định rõ mục tiêu, hướng phấn đấu trong năm 2019. Kết quả có 100% cá nhân, tập thể đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài sáng kiến, giải pháp công tác.
Đồng chí Trương Trọng Tiến – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc 6 tháng đầu năm 2019 cơ bản đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đề ra. TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết xét xử 2.331/3.624 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 64,32%. Số lượng vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động đã hòa giải thành 1.273/1.692 vụ, việc chiếm tỷ lệ 75,46% vượt chỉ tiêu hòa giải thành tại Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 03/10/2017 của TAND TC về tăng cường công tác hòa giải tại TAND. Phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức tốt 27 phiên tòa rút kinh nghiệm, đăng tải kịp thời 570 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND theo đúng yêu cầu TAND TC đề ra.
Các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND tiếp tục phát huy vai trò của mình, giảm áp lực trong công tác thụ lý, giải quyết các loại vụ việc tại Tòa án, có tác động mạnh mẽ đến định hướng về chính sách, pháp luật về đổi mới, tăng cường hòa giải đối thoại. Sau 6 tháng đầu năm 2019, các Trung tâm hòa giải, đối thoại đã thụ lý, giải quyết 1.630/1.744 đơn các loại, đạt tỷ lệ 93,46%, trong đó hòa giải, đối thoại thành 815/1.630 vụ, việc, đạt tỷ lệ 50%.
Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác cán bộ. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch dể sắp xếp tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ, bổ nhiệm, tinh giản biên chế theo đúng lộ trình…
Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã lập hồ sơ trình TANDTC bổ nhiệm 01 Phó Chánh án cấp tỉnh; bổ nhiệm lại 02 Chánh án cấp huyện, 02 Phó Chánh án cấp huyện; bổ nhiệm lại 01 Thẩm phán trung cấp và 02 Thẩm phán sơ cấp…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm của TAND tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: chưa có sự đột phá trong đổi mới phong trào thi đua; chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp và tính đồng đều giữa các đơn vị; nội dung, hình thức tổ chức còn chậm đổi mới, chưa quan tâm phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến để kịp thời phổ biến, nhân rộng trong toàn ngành.
Quang cảnh hội nghị sơ kết thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2019
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2019, phong trào thi đua – khen thưởng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao ý thức trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động công vụ của Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Bộ Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức phong trào, quan tâm phát hiện nhân tố mới. Đồng thời cần tăng cường tổ chức các đợt kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong từng đơn vị, tập trung vào các chỉ tiêu liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao đối thoại, hoà giải thành; hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm… Phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì vào năm 2020.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam – Trương Trọng Tiến nhấn mạnh phong trào thi đua cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, đi vào chiều sâu hiệu quả; các phong trào đã hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm đột xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị; các hình thức khen thưởng tập thể và cá nhân đã có sức lan tỏa cho cộng đồng; việc xét khen thưởng đã đảm bảo giá trị tôn vinh, tác dụng tốt với toàn xã hội, nhiều trường hợp được khen thưởng đã thực sự xứng đáng là tấm gương noi theo. Chánh án Trương Trọng Tiến cũng khẳng định công tác thi đua khen thưởng ngày càng trở thành phương thức khai thác tiềm năng sức sáng tạo, là động lực động viên sức mạnh trong toàn dân. Chánh án Trương Trọng Tiến đã thẳng thắn nêu rõ những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, yêu cầu Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam cần nêu cao trách nhiệm nữa đối với công tác thi đua.
Tác giả bài viết: Báo Công lý

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN HIỆP ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016-2021

Sáng ngày 11/6/2021, tại hội trường UBND huyện Hiệp Đức, Tòa án nhân dân cùng …

X